Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για  το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη συλλέγει για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.aclcf.org προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.    
 1. Ποιοι είμαστε;
  Είμαστε ένα Κοινωφελές Ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με  σκοπούς την προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στη θάλασσα, την υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση και εμπέδωση των σκοπών της διαφάνειας.
 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
  • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των συνεργατών, ωφελουμένων και προμηθευτών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των συνεργατών και ωφελούμενών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις δράσεις μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συνεργατών, ωφελουμένων και προμηθευτών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των συνεργατών και ωφελούμενών πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).
  • Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των συνεργατών, ωφελουμένων και προμηθευτών μας.
  • Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των συνεργατών, ωφελουμένων και προμηθευτών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας αυτών, για να εκπληρώνουμε καλύτερα την κοινωφελή αποστολή μας.
  • Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των συνεργατών, ωφελουμένων και προμηθευτών μας που είναι απαραίτητα για πληρωμές προς αυτούς ή καταβολές δωρεών, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.
  • Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας και όταν κάνετε εγγραφή στα newsletters μας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
 1. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
  • Καταγραφή των ωφελουμένων, αποδεκτών δωρεών και συνεργατών μας.
  • Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως αποστολή του ηλεκτρονικού newsletter σε όσους έχουν κάνει εγγραφή. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.
 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.
  • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο info@aclcf.org.
 1. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας
  Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.
 1. Τα δικαιώματά σας
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:
  • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
  • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
  Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε ανεξάρτητη Αρχή. Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε.
 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ
  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο info@aclcf.org.
 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις
  Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 30/9/2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.