Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SeaChange Greek Islands απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων νησιωτικών σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στόχος του προγράμματος είναι να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές για την προστασία των ακτών και της θάλασσας, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, επιστημονικής παρατήρησης και ενδυνάμωσης. 

Δίνοντας έλεγχο, ευθύνες, αλλά και επιβράβευση στους εφήβους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να επηρεάσει τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα που επιδρούν σε αυτούς και να τους εμπνεύσει να γίνουν μέρος της λύσης, μέσα από μια προσέγγιση διερεύνησης και αντιμετώπισης των παραγόντων της ρύπανσης των ακτών και της θάλασσας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε επιλεγμένη παραλία κάθε νησιού και συντονίζεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος, με την υποστήριξη εθελοντών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και, με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες και εκτίμηση της ποιότητας του θαλασσινού νερού, καθώς και της κατάστασης της ακτής και των πιέσεων που δέχεται. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται σε ψηφιακή εφαρμογή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει, επίσης, τη διαρκή συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη σύσταση περιβαλλοντικής ομάδας σε κάθε σχολείο (SeaChange Club).