Η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας, με καταστροφικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων και της πανίδας, για τις τοπικές οικονομίες, για την αισθητική του περιβάλλοντος και για την ποιότητα ζωής. Το μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας ρύπανσης ξεκινά από τη στεριά: από την υπερκατανάλωση, τις καθημερινές συνήθειες, την κακή διαχείριση των απορριμμάτων και την αδιαφορία.

Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα για τον περιορισμό του προβλήματος και την εξάλειψη των αιτιών που το δημιουργούν. Παράλληλα, μια από τις πλεόν αναγκαίες δράσεις είναι ο καθαρισμός ακτών, ώστε τα απορρίμματα να μην φτάσουν στη θάλασσα.

Οι οργανωμένοι και συστηματικοί καθαρισμοί ακτών στις περιοχές παρέμβασης σε συνεργασία με τους κατοίκους, τους μαθητές, τους εθελοντές των νησιών και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι ένα σημαντικό βήμα για την ταχεία αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χρήση κοινού πρωτοκόλλου για τη συλλογή απορριμμάτων με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων για τα είδη, τις ποσότητες και την προέλευση των απορριμμάτων, βοηθώντας την έρευνα αλλά και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

ANAFI beauty shot 7
Vicky Markolefa

Για τη συλλογή απορριμμάτων χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε να προσμετρηθούν στην εθνική τεκμηρίωση για τη θαλάσσια ρύπανση.